danh sách học sinh lop7 năm 2014-2015

bao bai ngay 28/03/2015

Anh: On lai thi, dang ( de cuong trang 2)

Van; on lai 2 dan y giai thich 

          + Sach la ngon den sang ...

          + That bai... than cong 

         Soan: tim hieu chung ve van ban hanh chinh 

bao bai ngay 26/03/2015

Ly: Hieu dien the 

      Chuan bi: Moi hs viet mau bao cao thuc hanh/164 de thuc hanh chi de 24

Toan; t.nam(26/03) Hoc thuoc cach tim bac cua don thuc_ da thuc 

          Coi ky VD con tru da thuc Lam bai tap 29, 30, 31, 32/40/SGK

Anh: Lam lai phan chia dong tu vao de cuong 

        On Dt bat quy tac 

an; On tiep dan y giai thich: that bai la methanh cong 

bao bai ngay 20/03/2015

Dia: soan bai 50: Thuc hanh 

su: hoc bai 27 (I)

an: On dan y giai thich Sach la ngon den sang 

tin: Xem bai moi 

Cong nghe : Hoc bai 37

                   Xem bai 38

bao bai ngay 24/03/2015

Su: hoc bai 27 (II)

Td: Cuan bi giay 

Van: On dan y giai thich:" sach la ngon den ..." 

Ly: Hoc : Hieu dien the 

      Chuan bi : moi Hoc sin h viet mau bao cao thuc hanh/164 ra giay 

de thuc hanh chu de 24

 

Bao bai ngay 18/03/2015

Su: Hoc bai 26

Td: chuan bi giay

Van: hoc cach lam bai van lap luan GT ( ghi nho)