danh sách học sinh lop7 năm 2014-2015

vbao bai ngay 5/05/2015

vna: Hoc cach lam van ban de nghi, bao cao

       lam lai muc 6 -> van ban bao cao 

Cong nghe : Hoc bai 47, gi bai 48

Dia: Khu vuc tay va trung nguyen 

bao bai ngay 20/04/2015

Anh: Lam 15 cau them tu 

Ly : Hoc thi HKII -> cau 1 -> 16/ ly thuyet de cuong 

                             Lam lai cac bai tap de cuong 

Van: Song chet...

       Nhung tro lo...

=> Thuoc tac gia, ND, Nt

Thuoc bang tom tat - (vo bai hoc)

bao bai ngay 13/04/2015

Anh: On tu U9 -> U14

Sinh: On cac dac diem cung cua cac lop + bai 54va 55 

GDCD: Xem bai moi 

Toan: nT.hai(13/03) Ren ki nang de 13-14 giai phan dai so de 12-13

           Giai tiep de 13-14 cau 4

 

bao bai ngay 15/04/2015

Su : Hoc het de cuong 

Td: Chuan bi giay 

Van: -On lai dan y" nhieu dieu... nhau cung "

         On lai phan vanm hoc (bang tom tat)

Toa;T.tu (15/04) Hoc ky cc  dinh ly canh vagoc trong tam giac, 3 duong trung tuyen cua tam giac, dinh ly Pytago, Pytago dao 

  giai cau 5a,b,c de 12-13  : cau 5 a,b de 11-12, 12-13

bao bai ngay 28/03/2015

Anh: On lai thi, dang ( de cuong trang 2)

Van; on lai 2 dan y giai thich 

          + Sach la ngon den sang ...

          + That bai... than cong 

         Soan: tim hieu chung ve van ban hanh chinh