Trường THCS Và THPT Nhân Văn xin kính chào quý khách !!!
Trang Chủ Bộ Môn Toán đề ôn tập thi HK I LÓP 6

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I Lớp 6 ĐỀ I Bài 1 : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố 162 , 180 , 2420 , 3060 Bài 2 : Thực hiện các phép tính hợp lý : a) b) Bài 3 : a) Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên là ước của 30 b) Viết tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 50 và là bội của 10 c) Gọi C là giao của 2 tập hợp A và B . Viết các phần tử của tập hợp C . Bài 4 : Tìm x , biết : a) 9x + 6³ = 3²5³ b) 325 – 2x = 3.7² Bài 5 : a) Vẽ đoạn thẳng AB = 7cm .Vẽ trung điểm M của AB . b) Tính độ dài của đoạn thẳng MA , MB Bài 6 : Cho đoạn thẳng AB = 6cm . Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 5cm a) Tính BC. b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 4cm . Tính độ dài đoạn thẳng CD . c) Điểm C có phải là trung điểm của đoạn thẳng AD không ? Vì sao ? ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I Lớp 6 ĐỀ II Bài 1 : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố 152 , 190 , 220 , 560 Bài 2 : Thực hiện các phép tính hợp lý : a) b) 125.48 + 125.52 Bài 3 : a) Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên là ước của 40 b) Viết tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 50 và là bội của 8 c) Gọi C là giao của 2 tập hợp A và B . Viết các phần tử của tập hợp C . Bài 4 : Tìm x , biết : x + 2 = Bài 5 : a) Vẽ đoạn thẳng CD = 8cm .Vẽ trung điểm M của CD . b) Tính độ dài của đoạn thẳng MC , MD . Bài 6 : Cho đoạn thẳng AB = 8cm . Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 4cm a) Tính BC . Điểm C có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ? b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 5cm . Tính độ dài đoạn thẳng CD . c) So sánh AB và CD . ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I Lớp 6 ĐỀ III Bài 1 : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố 172 , 150 , 3420 , 1060 Bài 2 : Thực hiện các phép tính hợp lý : a) b) 178.32 + 23.32 – 32 Bài 3 : Một đội văn nghệ của một trường có 76 nam và 57 nữ muốn phục vụ biểu diễn văn nghệ đồng thời tại nhiều địa diểm trong quận , đội dự định chia thành nhiều tổ gồm cả nam và nữ được chia đều cho các tổ . Hỏi có thể chia nhiều nhất là bao nhiêu tổ ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam ? nữ ? Bài 4 : Tìm x , biết : a) 5x + 7³ = 3²4³ + 22 c) 4425 – x = 5³.7² Bài 5 : a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần : 5 ; - 45 ; 0 ; + 46 ; - 4 b) Tìm giá trị tuyệt đối của các số sau : ( - 26 ) ; 49 ; 0 ; ( - 3 ) Bài 6 : Cho đoạn thẳng AB = 9 cm . Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 5cm a) Tính BC. b) Lấy điểm D là trung điểm của BC . Tính độ dài đoạn thẳng BD ; DC . c) Lấy điểm M thuộc tia đối của tia CB sao cho CM = 9cm . So sánh AD và BC . ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I Lớp 6 ĐỀ IV Bài 1 : Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố 250 , 98 , 260 , 760 Bài 2 : Thực hiện các phép tính hợp lý : a) b) 121.48 + 121 + 121.51 Bài 3 : Số học sinh của 1 trường A có vào khoảng 3500 đến 4000 học sinh , khi xếp thành hàng 24 , hoặc hàng 32 hoặc hàng 36 đều dư 2 học sinh . Hỏi trường A có bao nhiêu học sinh ? Bài 4 : Tìm x là số nguyên , biết : a) 725 – x = 17². 6 b) 129 + 3x = c) – 7 ≤ x ≤ 8 d) – 6 ≤ x < 5 Bài 5 : a) Vẽ đoạn thẳng CD = 4cm .Vẽ trung điểm K của CD . b) Tính độ dài của đoạn thẳng KC , KD . Bài 6 : Cho đoạn thẳng MN = 5cm . Trên tia MN lấy điểm C sao cho MC = 2cm b) Tính NC. c) Lấy điểm I thuộc tia đối của tia NC sao cho NI = 3cm . Tính độ dài đoạn thẳng CI . d) Điểm N có phải là trung điểm của đoạn thẳng CI không ? Vì sao ?

 
Tra Từ Điển
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Số Người Truy Cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay
mod_vvisit_counterHôm Qua
mod_vvisit_counterTuần Này
mod_vvisit_counterTháng này
mod_vvisit_counterTất Cả1
Bình Chọn
Đánh giá của bạn về website này?